80 x 120 cm.
Kunstinstallation
10.000 kr.
Fra serien The Wall